Betrouwbaar en snel

Levensduurverwachting zinklaag

Zinklaagdikte

De Rotocoat verzinkerijen zijn gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal conform NEN-EN-ISO 1461. De zinklaagdikte is de bepalende factor voor de beschermingsduur. Over het algemeen geldt: hoe dikker de zinklaag, hoe groter de levensduurverwachting. Verzinkerijen hebben echter slechts begrensde technische mogelijkheden om de zinklaagdikte te beïnvloeden.

Bij blootstelling van verzinkt staal aan atmosferische omstandigheden, bestaat er in de meeste gevallen een lineaire reactie tussen de dikte van de zinklaag en de levensduurverwachting. Daarom is het mogelijk voor een bepaalde omgeving te voorspellen hoe de afname van de laagdikte zich zal gedragen en wanneer het eerste onderhoud noodzakelijk is. Hierbij kan men gebruik maken van corrosieklassen of van de Zinc coating life predictor.

Corrosieklassen

Atmosferische corrosie wordt volgens ISO 9223 ingedeeld in Corrosieklassen C1 t/m C5, waarbij voor elke klasse een minimale en maximale corrosiesnelheid van ijzer, zink, aluminium of koper is bepaald. Zodoende kan men binnen een bepaalde corrosieklasse vrij goed berekenen wanneer de deklaag aan haar minimale waarde komt en een eerste onderhoud noodzakelijk is.

Klimaat-klasse
Kans op corrosie
Gemiddeld verlies aan zink per jaar
Corrosiviteitsbelastingklasse buiten
Corrosiviteitsbelastingklasse binnen
C1
zeer laag
< 0,1 ųm
n.v.t.
Verwarmde gebouwen met droge lucht en een schoon binnenklimaat: hotels, kantoren, winkels, scholen.
C2
laag
0,1 - 0,7 ųm
Landelijk gebieden (binnenland), atmosfeer met een laag vervuilingsniveau en lage luchtvochtigheid.
Onverwarmde gebouwen waar lichte condensatie kan optreden: opslagplaatsen, sporthallen.
C3
gemiddeld
0,7 - 2 ųm
Stedelijk en industrieel gebied met hoge luchtvochtigheid, matige SO² verontreiniging. Kustgebieden met laag zoutgehalte.
Bedrijfsruimtes met hoge luchtvochtigheid en geringe luchtvervuiling:  voedingsindustrie, wasserijen, brouwerijen,      zuivelbedrijven.
C4
hoog
2 - 4 ųm
Industrieel en kustgebied met matig zoutgehalte. Hoge luchtvochtigheden en agressieve atmosfeer. Chemische constructies met een constante vocht-en vuilbelasting.
Hoge luchtvochtigheid, middelmatige vervuiling: chemische bedrijven, zwembaden, havens, scheepsdokken.
C5-I (Industry)
zeer hoog
4 - 8 ųm
Industrieel gebied met hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer.
Gebieden en gebouwen met bijna permanente condensatie en een heel hoge vervuilingsgraad.
C5-M        (Marine)
zeer hoog
4 - 8 ųm
Kustgebieden en offshore gebieden met agressieve atmosfeer en hoge zoutconcentraties: buitengaatse gebieden, windmolens op zee, boorplatforms.
Gebieden en gebouwen met bijna permanente condensatie en een heel hoge vervuilingsgraad.

Zinc Coating Life Predictor

De corrosie van thermisch verzinkt staal door atmosferische corrosie hangt enerzijds af van klimatologische gegevens zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en nabijheid van de kust (chlorides) en anderzijds van de aanwezigheid van bepaalde milieuverontreinigende stoffen in de atmosfeer (voornamelijk zwaveldioxide, stikstofoxiden).

Op basis van de kennis van deze parameters en rekening houdend met de huidige best beschikbare kennis inzake corrosie van zink werd door ILZRO (International Lead & Zinc Research Association) en Teck Cominco Metals Ltd een softwarepakket ontwikkeld waarmee het jaarlijks zinkverlies (in µm/jaar) berekend kan worden: de Zinc Coating Life Predictor.

Alle noodzakelijke klimatologische gegevens en bepalende milieuverontreinigingen zijn beschikbaar bij het RIVM en het KNMI.

Cookies op de Rotocoat websites

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw voorkeuren, maken wij gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Voor het plaatsen van social media cookies en marketing cookies vragen wij uw toestemming. Social media cookies zijn nodig om de social media buttons op onze websites te kunnen gebruiken. Marketing cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van gerichte informatie die op dat moment relevant voor u is.

Door op 'Accepteer' te klikken, geeft u ons toestemming om social media en marketing cookies te plaatsen. Via cookie instellingen kunt u ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. U kunt uw keuze altijd aanpassen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.