Betrouwbaar en snel

Technische informatie

Rotocoat voert het thermisch verzinken van staal uit volgens NEN-EN-ISO-1461. In deze norm zijn de functionele eisen beschreven waaraan de corrosiewerende werking van de aangebrachte zinklaag moet voldoen.

Voor een goed verzinkresultaat dienen aangeleverde materialen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • materialen dienen de juiste staalkwaliteit te hebben;
  • materialen dienen te voldoen aan de algemene ontwerpbeginselen zoals vermeld in NEN-EN 14713-1 en NEN-EN 14713-2;
  • in- en uitloopgaten in de materialen dienen op de juiste manier te zijn aangebracht;
  • materialen dienen vrij te zijn van verontreinigingen, roest en walshuid uitgezonderd, die niet door de chemische voorbehandeling verwijderd kunnen worden.


Dat betekent dat materialen vrij dienen te zijn van:

  • verf- en/of vernis(resten);
  • siliconen bevattende lassprays;
  • laslakken;
  • olie- en/of vetlagen;
  • markeringen met vetkrijt, verf of niet aangepaste merkstiften;
  • kleefstoffen, plakmiddelen, zelfklevers e.d.


Wanneer de materialen worden aangeleverd voor het Duplex systeem en na het verzinken gepoedercoat worden, dienen ze aan specifieke eisen te voldoen. Voor meer informatie hierover zie technische informatie poedercoaten.