Betrouwbaar en snel

Samengestelde constructie

Bij een samengesteld object zoals bijvoorbeeld een spantconstructie, dienen aan de kopse kanten in alle hoeken gaten te zijn aangebracht. Ook alle hoeken van de verbindingen dienen voorzien te zijn van gaten of de verbindingen dienen geheel open te zijn.

Deze tekening toont de verschillende mogelijkheden van het samenstellen van bijvoorbeeld een spantconstructie. Aan de kopse kanten zijn gaten in alle hoeken aangebracht. De bovenzijde van de constructie toont twee verbindingen die minder tot helemaal niet geschikt zijn voor verzinken, omdat het gat in het midden zit of dat er helemaal geen opening is. De onderzijde toont twee verbindingen die beiden zeer geschikt zijn voor verzinken. De eerste verbinding heeft gaten in elke hoek, de tweede verbinding is volledig open zonder dat de schuine koker is doorgestoken zodat er geen luchtinsluiting kan ontstaan.