Betrouwbaar en snel

Samengesteld profiel

Bij schetsplaten of vergelijkbare objecten dient vóór het lassen een hoek uitgespaard te worden zodat er een mooi doorstroomgat ontstaat. Wanneer dit niet kan, dient er een gat geboord te worden in de hoek waarin de uitsparing is getekend. Alle hoeken van het aangelaste kokerprofiel moeten voorzien zijn van gaten.

Complexe objecten vragen veel aandacht om tot een goed verzinkresultaat te komen. Ook hier geldt weer de eenvoudige stelregel dat lucht goed moet kunnen ontsnappen en dat zink overal in en uit moet kunnen stromen. Omdat voor het verzinken de balans van het object niet te bepalen is en dus ook niet duidelijk is wat de bovenste en onderste punt zal zijn, is het belangrijk om in alle hoeken gaten te boren.

 

Ook voor deze objecten geldt dat luchtinsluiting moet worden voorkomen en overtollig zink snel moet kunnen weglopen en dienen de gaten zoveel mogelijk in de hoeken geboord te worden.