Betrouwbaar en snel

Kop- en voetplaten

De in- en uitstroomgaten van het ronde profiel dienen altijd zo hoog c.q. zo laag mogelijk geboord te worden.

Om luchtinsluiting en daardoor onverzinkte plekken te voorkomen en ervoor te zorgen dat het overtollige zink wegloopt, dienen de gaten zich altijd in de hoeken van het profiel te bevinden. In dit geval is het profiel rond en kan aan de hand van de montagegaten bepaald worden wat de boven- en onderkant is. De in- en uitstroomgaten dienen dienovereenkomstig c.q. zo hoog en zo laag mogelijk geboord te zijn.