Betrouwbaar en snel

Hekken

Bij een hekwerk dienen alle profielen in een ‘open’ verbinding met elkaar te staan.

De verzinkerij besteedt bijzondere aandacht aan hekwerken en moet ervan op aan kunnen dat alle profielen ‘open’ met elkaar verbonden zijn. Wanneer er een gesloten deel in het hekwerk zit, kan dat deel niet ontluchten en zorgt de snel opwarmende lucht, de temperatuur van een zinkbad bedraagt circa 450 °C, ervoor dat het object vervormt of zelfs scheurt. Deze reactie kan zo snel en heftig verlopen dat het object uit elkaar kan spatten en kan leiden tot zeer ernstige gevolgen voor de medewerkers van de verzinkerij. Ook bij dit object is het zaak goed naar de in- en uitstroomopeningen te kijken in relatie tot de manier waarop het wordt opgehangen.