Betrouwbaar en snel

Drukvaten en ketels

Een hol profiel dat is voorzien van inwendige verstevigingen dient openingen te bevatten zodat de lucht kan ontsnappen.

Door het geringe verschil in soortelijk gewicht tussen staal en zink dient een te verzinken object zo snel mogelijk volledig vol te stromen met zink en te ontluchten. Vooral bij holle profielen is de kans op luchtinsluiting erg groot. Een geringe hoeveelheid ingesloten lucht is al voldoende om het object te laten drijven op het zinkbad. Zodra een object blijft drijven op het zinkbad verbrandt de fluxlaag en kan het object niet meer verzinkt worden.

Doorgestoken pijpstuk

Bij een doorgestoken pijpstuk dient de overgang zo vlak mogelijk te zijn zodat er geen vloeistof in kan blijven staan.

Wanneer een pijpstuk te ver is doorgestoken waarbij er een rand in het pijpstuk is ontstaan, blijft er bij de voorbehandeling beits- c.q. fluxvloeistof achter deze rand staan. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het verzinken. Wanneer het pijpstuk ondersteboven hangt, loopt de vloeistof wel weg maar wordt er lucht ingesloten wat leidt tot onverzinkte plekken.