Betrouwbaar en snel

Privacy statement

Rotocoat is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Rotocoat houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt Rotocoat en waarom?

Rotocoat zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die u aan Rotocoat verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van Rotocoat te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. Rotocoat kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan Rotocoat heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan Rotocoat doorgeeft (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van sollicitanten worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens van een sollicitant worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij een gerichte sollicitatieperiode, worden de persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven zijn gegevens vanwege mogelijke toekomstige vacatures tot maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieperiode te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens die door de sollicitant door middel van het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Roto B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven.

Wanneer een sollicitant persoonsgegevens aanlevert via een open sollicitatieprocedure, al dan niet via de website, geeft de sollicitant toestemming om deze gegevens in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar (in de database) te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Rechten van betrokkenen

Rotocoat heeft een procedure “Rechten van betrokkenen” waarin is vastgelegd hoe Rotocoat omgaat met de rechten van betrokkenen: hiermee wordt iedereen bedoeld van wie door Rotocoat persoonsgegevens worden vastgelegd of verwerkt. 

Rotocoat zal de rechten van betrokkenen conform de bepalingen van de AVG naleven waarbij de betrokkene altijd het recht heeft bezwaar of beroep in te stellen of een klacht in te dienen. In dat geval kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De FG ziet er op toe dat betrokkenen aanspraak kunnen maken op de wettelijke rechten en is verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken op basis van deze rechten. Een verzoek om één of meer van bovengenoemde rechten uit te oefenen dient schriftelijk te worden ingediend bij c.bruin@rotogroep.nl of per post naar Roto B.V., Molenstraat 28, 1911 DA Uitgeest. 

Andere belangrijke informatie

De website van Rotocoat kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Rotocoat behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact op met Roto op +31 251 36 22 80 of via info@rotocoat.nl. Ook het verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u mailen naar info@rotocoat.nl.

Cookies op de Rotocoat websites

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw voorkeuren, maken wij gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Voor het plaatsen van social media cookies en marketing cookies vragen wij uw toestemming. Social media cookies zijn nodig om de social media buttons op onze websites te kunnen gebruiken. Marketing cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van gerichte informatie die op dat moment relevant voor u is.

Door op 'Accepteer' te klikken, geeft u ons toestemming om social media en marketing cookies te plaatsen. Via cookie instellingen kunt u ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. U kunt uw keuze altijd aanpassen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.