Betrouwbaar en snel

Nutsvoorzieningen

Rotocoat verzinkt en coat veel materiaal dat gebruikt wordt voor allerlei soorten nutsvoorzieningen.

Hierbij valt te denken aan transformatorkasten, hoogspanningsmasten, waterbehandelings- en rioolzuiveringsinstallaties, windmolens en apparatuur voor het opwekken van zonne-energie. Ook verzinken en poedercoaten wij veel materiaal dat gebruikt wordt in de weg- en waterbouw.