Betrouwbaar en snel

Open sollicitatie

Als je interesse hebt om bij ons te komen werken kun je een open sollicitatie sturen. Op basis van je gegevens bekijken wij of wij mogelijk een passende functie voor je hebben.

Het is hierbij wel belangrijk dat je duidelijk aangeeft waar je interesse ligt en waarom je bij ons wilt werken zodat het voor ons duidelijk is wat jouw motivatie is en waarom wij juist jou een functie moeten bieden.

Gebruik voor je open sollicitatie onderstaand formulier.

Formulier open sollicitatie

Privacy statement

Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan Rotocoat doorgeeft (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van een sollicitant worden niet langer bewaard dan nodig is worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens die door de sollicitant door middel van het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Roto B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven.

Bewaartermijn

De sollicitant die persoonsgegevens wil aanleveren via de open sollicitatieprocedure op de website, dient toestemming te geven om deze gegevens, in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar in de database te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.