Betrouwbaar en snel

Leveringsvoorwaarden Rotocoat

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Zinkinfo Benelux volgens Nederlands Recht gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag. 

Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

> Leveringsvoorwaarden Nederlands (PDF)
> Leveringsvoorwaarden Engels (PDF)
> Leveringsvoorwaarden Duits (PDF)