Betrouwbaar en snel

Coating gereedmaken / poetsen

Om thermisch verzinkt materiaal geschikt te maken voor het aanbrengen van een poedercoating, dient het materiaal na het verzinken gepoetst c.q. coating gereedgemaakt te worden. Door middel van schuren en polijsten worden onzuiverheden en oneffenheden weggewerkt waarbij de zinklaag intact blijft. Niet alle oneffenheden, zoals lasspetters en grote verdikkingen, kunnen worden weggepoetst omdat anders de kans bestaat dat de zinklaag wordt beschadigd.

Rotocoat onderscheidt drie kwaliteitsniveaus van coating gereedmaken die verschillen in eindkwaliteit  wat betreft uiterlijke kenmerken, mate van corrosiebescherming en kosten:

 • laag              : industrieel coating gereedmaken;
 • gemiddeld  : decoratief coating gereedmaken;
 • hoog            : architectonisch coating gereedmaken (esthetisch hoogste niveau).

Keuze van kwaliteitsniveau van coating gereedmaken / poetsen

Bij de keuze van het niveau van coating gereedmaken, is het van belang voor welke toepassing het product bedoeld is en aan welke corrosiebeschermende en uiterlijke kenmerken (esthetische eisen) het product moet voldoen.

Wanneer de uiterlijke kenmerken minder belangrijk zijn, kan worden volstaan met industrieel of decoratief coating gereedmaken. Wanneer de uiterlijke kenmerken van het product het belangrijkst zijn, kan voor architectonisch coating gereedmaken worden gekozen.

Uiterlijke kenmerken Industrieel
coating gereedmaken
Decoratief
coating gereedmaken
Architectonisch
coating gereedmaken
Staalstructuren (nerven) Sterk zichtbaar Zichtbaar Alleen sporen zichtbaar
Walsfouten Sterk zichtbaar Zichtbaar Alleen sporen zichtbaar
Lasnaden Sterk zichtbaar Sterk zichtbaar Alleen sporen zichtbaar
Zinkdruipsporen Sterk zichtbaar Zichtbaar Alleen sporen zichtbaar

1 industrieel coating gereedmaken • resultaat

2 decoratief coating gereedmaken • resultaat

3 architectonisch coating gereedmaken • resultaat

De keuze van het niveau van coating gereedmaken heeft niet alleen invloed op de uiterlijke kenmerken, maar ook op de mate van corrosiebescherming. Naarmate er meer gepoetst moet worden, neemt de kans toe dat de zinklaag wordt beschadigd en de mate van corrosiebescherming afneemt. Ook heeft de keuze van het niveau van coating gereedmaken invloed op de kosten. Naarmate er meer poetswerkzaamheden verricht moeten worden, zal Rotocoat hiervoor extra kosten in rekening brengen.

Bij het architectonisch coating gereedmaken zijn de esthetische eisen bepalend en is de corrosiebescherming van ondergeschikt belang. In overleg met en na goedkeuring van de klant worden er extra poetswerkzaamheden uitgevoerd waarbij de zinklaag zodanig kan en mag beschadigen dat deze niet meer voldoet aan de eisen van thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 en Rotocoat hiervoor geen garantie meer kan afgeven. Rotocoat voert het architectonisch coating gereedmaken alleen uit aan de hand van vooraf met de klant overeengekomen afspraken en een nauwkeurig met de klant te definiëren grensmonster. 

1. Industrieel coating gereedmaken

Het laagste kwaliteitsniveau van coating gereedmaken is het industrieel coating gereedmaken waarbij alleen de direct door het thermisch verzinken veroorzaakte bijverschijnselen zoals uitstekende punten en aangehechte zinkas worden aangepakt.

Industrieel coating gereed maken wordt veel toegepast op massieve objecten van constructiestaal  zoals staf-, balk-, strip- en plaatmateriaal en wordt door Rotocoat uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 1461.

Dit betekent in het kort dat:

 • Alle uitstekende punten die letsel kunnen veroorzaken worden verwijderd of afgerond.
 • Aangehechte zinkas wordt verwijderd.
 • Eventuele onverzinkte plekken in de zinklaag worden niet met zinkcompound gerepareerd omdat zinkcompound niet altijd een homogene laag met de nog aan te brengen poedercoating vormt.
 • Het oppervlak wordt niet geslepen en blijft in zijn oorspronkelijke staat.
 • Alleen grotere hardzinken pukkels worden verwijderd.
 • Walssporen en splijtingen worden niet verwijderd.
 • Lasnaden die bij thermisch verzinken in de regel omhoog komen door extra zinkaangroei, worden niet gladgeschuurd waardoor de roestwerende werking van het zink maximaal is gewaarborgd.

1 industrieel coating gereedmaken

Eisen aan objecten voor industrieel coating gereedmaken

Om ervoor te zorgen dat de poedercoating goed aan het object kan hechten en er overal voldoende laagdikte wordt verkregen, dienen objecten die industrieel coating gereed gemaakt moeten worden te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De scherpe kanten zijn verwijderd door middel van ontbramen of kanten breken en laser gesneden kanten zijn afgerond.
 • Het staaloppervlak vertoont geen onregelmatigheden (ruwheid, aanwezigheid van naden, hoeveelheid roest, dofheid).
 • De objecten zijn bij voorkeur gemaakt van een staalsoort met een laag siliciumgehalte (< 0,04%) of een siliciumgehalte tussen 0,14% en 0,25% (zie ook invloed staalsamenstelling op zinklaag) omdat alleen dan bij thermisch verzinken relatief gladde en dunne lagen worden geproduceerd.

Objecten die na het industrieel coating gereed maken zijn gepoedercoat, voldoen aan de eisen van corrosiebescherming, maar voldoen niet aan hoogwaardige optische eisen. Pikkels, poriën, zinkdruipsporen en oneffenheden in het oppervlak kunnen alleszins zichtbaar zijn

2. Decoratief coating gereedmaken

Het meest gekozen kwaliteitsniveau van coating gereedmaken is het decoratief coating gereedmaken waarmee zowel aan de eisen van corrosiebescherming als aan de decoratieve eisen tegemoet wordt gekomen.

Bij het industrieel coating gereedmaken worden alleen de direct door het thermisch verzinken veroorzaakte bijverschijnselen verwijderd of afgerond. Bij het decoratief coating gereedmaken wordt het oppervlak gladder gemaakt en worden ook ruwheden zoals harde zinkpikkels en zinkdruipsporen verwijderd. Het oppervlak mag alleen gladder worden gemaakt op plekken die eenvoudig machinaal bewerkt kunnen worden.

Zo kan de buitenkant van vierkante pijpen en buizen slechts beperkt worden gladgeslepen. Doordat deze geen rechte vlakken hebben en de flanken ervan rondlopen, kunnen de kanten bij het gladschuren sneller afslijpen waardoor de zinklaag wordt vernield. Hetzelfde geldt voor gewalste profielen die in soortgelijke vorm ook geen rechte vlakken hebben. Daarnaast vertoont staal in onverzinkte toestand een eigen structuur die ook na thermisch verzinken zichtbaar blijft en niet kan worden 'weggepoetst' zonder de corrosiebeschermende zinklaag aan te tasten.

2 decoratief coating gereedmaken

De bij decoratief coating gereedmaken uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de geldende norm NEN-EN-ISO 1461. Omdat bij het decoratief coating gereedmaken de afwerking van het oppervlak in zijn geheel een stapje verder gaat, neemt het risico toe dat de corrosiebescherming minder is dan die van industrieel coating gereedgemaakte objecten. Lokale onderschrijdingen van de dikte van de zinklaag moeten door de klant worden geaccepteerd zolang de laagdikte minimaal 50% is van de in de norm voorgeschreven laagdikte.

Wanneer er door het gebruik van reactief staal tijdens het verzinken verhoogde laagdikten ontstaan (zie ook http://rotocoat.nl/verzinken/technische-informatie/invloed-staalsamenstelling-op-zinklaag), dan kan slechts in beperkte mate worden geschuurd om een 'glad' oppervlak te verkrijgen. Deze lagen vallen niet onder de norm NEN-EN-ISO 1461. In deze gevallen zal Rotocoat aparte afspraken met de klant maken en zal het coating gereedmaken alleen tegen vergoeding van de afgesproken hoeveelheid werk worden uitgevoerd.

Voor een uniform uiterlijk bij een project, is het van belang de bestelling van het staal te plaatsen bij één en dezelfde staalhandelaar en te eisen dat de bestelde staaldelen afkomstig zijn van dezelfde  productiecharge om zo de kans op een uniform verzinkresultaat en dus een uniform duplexresultaat te vergroten.

Eisen aan objecten voor decoratief coating gereedmaken

Om objecten decoratief coating gereed te maken, moeten ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De scherpe kanten zijn verwijderd door middel van ontbramen of kanten breken en laser gesneden kanten zijn afgerond.
 • De objecten mogen geen reactief staal bevatten (zie ook invloed staalsamenstelling op zinklaag).
 • Het object dient zo ontworpen te zijn dat het voldoende ophanggaten heeft op plaatsen die goed te bewerken en liefst onzichtbaar zijn.
 • Het object dient vrij te zijn van wals- en andere oppervlaktefouten. Wanneer deze fouten vaker dan normaal voorkomen (meer dan 1 fout per dm2), dan moeten er specifieke afspraken met de klant te worden gemaakt.

Werkzaamheden die bij het decoratief coating gereedmaken zijn inbegrepen :

 • compleet slijpen/schuren van het oppervlak en verwijderen van alle zinkpikkels en zinkdruipsporen, voor zover de constructie dit toelaat en het machinaal mogelijk is;
 • vlak maken van onverzinkte plekken;
 • gladschuren van zink- en ophangpunten;

Er is niet voorzien in het gladschuren van opliggende lasnaden en materiaalfouten.

3. Architectonisch coating gereedmaken

Het hoogste kwaliteitsniveau van coating gereedmaken is het architectonisch coating gereedmaken. Dit is de meest intensieve wijze van oppervlaktevoorbereiding voor het coaten waarbij corrosiebescherming ondergeschikt wordt gemaakt aan de uiterlijke eisen. Dit betekent dat deze objecten niet meer voldoen aan de geldende norm NEN-EN-ISO 1461. Bij het architectonisch coating gereedmaken wordt het object voor 100% geslepen en het oppervlak wordt vlak gemaakt. Eventuele lasnaden worden eveneens vlak gemaakt en lichte oneffenheden worden desnoods tot aan de substraatgrens afgeslepen. Rotocoat voert het architectonisch coating gereedmaken uit aan de hand van vooraf met de klant overeengekomen afspraken en een nauwkeurig met de klant te definiëren grensmonster. 

Om objecten architectonisch coating gereed te maken, moeten ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De scherpe kanten zijn verwijderd door middel van ontbramen of kanten breken en laser gesneden kanten zijn afgerond.
 • De objecten mogen geen reactief staal bevatten (zie ook invloed staalsamenstelling op zinklaag).
 • Het object dient zo ontworpen te zijn dat het voldoende ophanggaten heeft op plaatsen die goed te bewerken en liefst onzichtbaar zijn.
 • Het object dient vrij te zijn van wals- en andere oppervlaktefouten. Wanneer deze fouten vaker dan normaal voorkomen (meer dan 1 fout per dm2), dan moeten er specifieke afspraken met de klant te worden gemaakt.

3 architectonisch coating gereedmaken

Cookies op de Rotocoat websites

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op uw voorkeuren, maken wij gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Voor het plaatsen van social media cookies en marketing cookies vragen wij uw toestemming. Social media cookies zijn nodig om de social media buttons op onze websites te kunnen gebruiken. Marketing cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van gerichte informatie die op dat moment relevant voor u is.

Door op 'Accepteer' te klikken, geeft u ons toestemming om social media en marketing cookies te plaatsen. Via cookie instellingen kunt u ook zelf instellen welke cookies worden geplaatst. U kunt uw keuze altijd aanpassen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.